EcoCocon

Et skud på stammen af Small Planet SMBA

Vi har beskæftiget os med bæredygtigt byggeri siden 1998.
Vores yndlingsmaterialer er ler, halm, ålegræs, muslingeskaller og kalk, og vores yndlingsløsninger er masseovne, solfangere, lerpudsede halmvægge og komposttoiletter.
Vi har indgående kendskab til masseovne, halm som byggemateriale, samt lerpuds.

Siden årsskiftet '14/'15 har vi været undervejs med at udvikle et nyt område: nemlig at markeds-introducere EcoCocon – bærende,
isolerende og præfabrikerede halmelementer.
Med afsæt i vores baggrund med at udvikle halmhus-byggeteknikken i Danmark vurderer vi, at der er et stort potentiale for produktet herhjemme.

I juli 2019, oprettede vi Feldballe Naturelementer ApS (nu EcoCocon Danmark), som primært står for den stigende efterspørgsel på EcoCocon elementer.

Om EcoCocon

EcoCocon er en sund, bæredygtig og moderne ydervæg som er
udviklet med det moderne byggeris præmisser in mente.

Diffusionsåbenhed, varmelagring og fravær af afgassende materialer bidrager til et fremragende indeklima.

Biomasse oplagrer CO2, og er fornybar.  Der kræves meget
begrænsede ressourcer til produktionen af elementerne, som
ydermere kan skilles og genbruges. Løsningen ligger helt i tråd med FNs verdensmål og regeringens 70%-ambition.

Udover at være Cradle to Cradle- og PassivHus-certificeret kan EcoCocon fremvise nogle imponerende egenskaber, såsom REI 120 brandtest og 54dB luftlydisolering.

EcoCocon produceres som moduler på mål. De leveres til direkte
montage uden tilpasning. Hurtigt og effektivt.

2019

Vi er blevet medejere af den internationale virksomhed EcoCocon med henblik på at løfte biomasse ind i den kommercielle danske
byggeindustri.

Realdania har bevilget os støtte til go-to-market-fasen.

Henning Larsen Architects tegner et skolebyggeri med EcoCocon.

Vi er ved at udvikle et uddannelsesmodul til fagskolerne.

Og meget mere...

Billedarkiv (er på vej...)

www.ecococon.dk for mere info, bestilling mm.